Služby

Mateřská škola
Pondělí - pátek    od 7.00 - 13.00 hodin


Obecní knihovna (budova Obecního úřadu)
Pondělí:    16.00 - 18.00 hodin
Středa:     16.00 - 18.00 hodin

dále dle dohody s paní účetní (tel. 774 479 998)


Veřejný internet (budova Obecního úřadu)

v době úředních hodin Obecního úřadu


Czech Point (budova Obecního úřadu, p. účetní)
Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů veřejné správy. V současné době je možné na tomto pracovišti:
a)              získat výstup z
katastru nemovitostí
b)              získat ověřený výstup z obchodního rejstříku
c)              získat ověřený výstup z
živnostenského rejstříku
d)              získat výpis z
rejstříku trestů
e)              získat výpis
bodového hodnocení osoby
f)               získat ověřený výstup ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
g)              získat ověřený výstup z
insolvenčního rejstříku
h)              získat výstup z
autorizované konverze
ch)            podat žádost o
založení nebo zrušení datové schránky


Ověřování podpisů a listin
V pracovní době Obecního úřadu u paní účetní.


Informace Policie ČR
Aktuální informace Policie ČR z regionu můžete najít zde.