Úřední deska
Archiv dokumentů můžete najít zde.
Veškeré opravy pomníků a rámů u hrobových míst hlaste v kanceláři OÚ Subířov před začátkem opravy!
Vyvěšeno: 27.11.2010
Obec Šubířov nabízí k pronájmu tzv. sociální byty. V případě zájmu kontaktujte pana starostu.
Vyvěšeno: 10.12.2010
Výstraha hasičů 
Vyvěšeno: 9.3. 2011
Informace Finančního úřadu Konice 
Vyvěšeno: 9.3. 2011
Informace o sčítání lidu - sčítací okrsky
Vyvěšeno: 9.3. 2011
Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro plynofikaci se sídlem ve Skřípově
Vyvěšeno: 10.3. 2011
Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 25.3.2011
Oznámení o zveřejnění posudku k záměru rozšíření a prohloubení lomu ...
Vyvěšeno: 29.3.2011
Oznámení  OÚ Šubířov o výběru poplatků za svoz odpadu a za psy
Vyvěšeno: 29.3. 2011
Nařízení Krajské veterinární správy - varroáza včel
Vyvěšeno: 22.3. 2011
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
Vyvěšeno: 19.4.2011
Oznámení o zasedání Olomouckého kraje ...
Vyvěšeno: 19.4.2011
Oznámení o sbírce humanitární pomoci
Vyvěšeno: 19.4. 2011
Oznámení o konání veřejného projednání...
Vyvěšeno: 21.4.2011
Oznámení o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí ...
Vyvěšeno: 21.4.2011
Závěrečný účet svazku obcí Drahansko a okolí
Vyvěšeno: 21.4.2011
Varování hasičů
Vyvěšeno: 23.4.2011
Veřejná vyhláška FÚ v Konici
Vyvěšeno: 29.4.2011
Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č. 1 Zásad územního...
Vyvěšeno: 29.4.2011
Závěrečný účet Sdružení obcí pro plynofikaci ...
Vyvěšeno: 5.5.2011                      Sňato: 23. 5.2011
Oznámení o cyklistickém závodu
Vyvěšeno: 5.5.2011
Závěrečný účet obce
Vyvěšeno: 19. 5. 2011                      Sňato: 29. 6.2011
Nařízení Krajské veeterinární správy pro Olomoucký kraj
Vyvěšeno: 19. 5. 2011
Zápis Sdružení obcí pro plynofikaci
Vyvěšeno: 31. 5. 2011                      Sňato: 23. 6.2011
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 22. 6. 2011                      Sňato: 29. 6.2011
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Chornice - zahloubení lomu a jeho rozšíření“ na životní prostředí
Vyvěšeno: 22. 6. 2011                      Sňato: 
Oznámení o čištění komínů v naší obci
Vyvěšeno: 24. 6. 2011                      Sňato: 13. 7.2011
Záměr na pronájem budovy č.p. 12 v obci Šubířov
Vyvěšeno: 11. 7. 2011                      Sňato: 28. 7.2011
Záměr na pronájem budovy č.p. 82 v Chobyni k.ú. Šubířov
Vyvěšeno: 11. 7. 2011                      Sňato: 28. 7.2011
Oznámení o dražbě nemovitosti...
Vyvěšeno: 12. 7. 2011                      Sňato: 29. 7.2011
Oznámení o čištění komínů v naší obci
Vyvěšeno: 2. 8. 2011                      Sňato: 7. 8.2011
Záměr na odprodej pozemku p.č. 217/17
Vyvěšeno: 10. 8. 2011                      Sňato: 24. 8.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a veřejného projednání ...
Vyvěšeno: 5. 8. 2011                      Sňato: 22. 8.2011
Informace o zveřejnění koncepce Regionální inovační strategie …
Vyvěšeno: 18. 8. 2011                      Sňato: 18. 9.2011
Záměr na odprodej pozemku p.č. 173
Vyvěšeno: 24. 8. 2011                      Sňato: 12. 9.2011
Oznámení ZŠ a gymnázia v Konici žákům
Vyvěšeno: 28. 8. 2011                      Sňato: 2. 9.2011
Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Kladky
Vyvěšeno: 1. 9. 2011                      Sňato: 30. 9.2011
Rozhodnutí - územní rozhodnutí
Vyvěšeno: 1. 9. 2011                      Sňato: 18. 9.2011
Oznámení o prodeji lihovin
Vyvěšeno: 8. 9. 2011                      Sňato: 22. 9.2011
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 23. 9. 2011                      Sňato: 30. 9.2011
Záměr na prodej budovy č.p. 12
Vyvěšeno: 25. 10. 2011                      Sňato: 11. 11. 2011
Odstávky ve vydávání e-pasů a občanských průkazů
Vyvěšeno: 26. 10. 2011                      Sňato: 12. 11.2011
Projednání územního plánu obce Jaroměřice
Vyvěšeno: 2. 11. 2011                      Sňato: 5. 12.2011
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení...
Vyvěšeno: 6. 12. 2011                      Sňato: 30. 12.2011
Tříkrálová sbírka 2012
Vyvěšeno: 23. 12. 2011                      Sňato: 12. 1. 2012
Informace o Dani z nemovitostí
Vyvěšeno: 5. 1. 2012                      Sňato: 31. 1. 2012
Usnesení o dražebním jednání
Vyvěšeno: 23. 1. 2012                      Sňato: 29. 2. 2012
Záměr na pronájem pozemku parcelní číslo 1033/20 v k.ú. Šubířov
Vyvěšeno: 17. 1. 2012                      Sňato: 29. 2. 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 DSO Drahansko a okolí
Vyvěšeno: 29. 2. 2012                      Sňato: 15. 3. 2012
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 27. 2. 2012                      Sňato: 6. 3. 2012
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 8. 3. 2012                      Sňato: 16. 3. 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012
Vyvěšeno: 16. 3. 2012                      Sňato: 27. 4. 2012
Vyhláška FÚ k předpisnému seznamu ...
Vyvěšeno: 10. 4. 2012                      Sňato: 17. 5. 2012
Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 20. 4. 2012                      Sňato: 27. 4. 2012
Oznámení o průkazech a pasech
Vyvěšeno: 20. 4. 2012                      Sňato: 27. 4. 2012
Závěrečný účet Sdružení obcí pro plynofikaci
Vyvěšeno: 16. 5. 2012                      Sňato: 1. 6. 2012
Závěrečný účet obce 2011
Vyvěšeno: 17. 5. 2012                      Sňato: 27. 6. 2012