Archiv dokumentů
Oznámení o uzávěře silnice pro akci „Jízda pravidelnosti historických vozidel“
Pozvánka na veřejné projednání záměru „Výstavba větrného parku Skřípov"
Oznámení registračního úřadu k volbám do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno: 19.7.2010
Stanovení počtu podpisů voličů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno: 21.7.2010
Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Šubířov volených ve volbách do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno: 23.7.2010
Oznámení registračního úřadu o podávání kandidátních listin ...
Vyvěšeno: 23.7.2010
Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu „dřevěné oplocení“ na pozemku st. p. 97/1
v katastrálním území Šubířov a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Vyvěšeno: 23.7.2010
Oznámení registračního úřadu o podávání kandidátních listin (mimořádná služba)...
Vyvěšeno: 9.8.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev ...
Vyvěšeno: 16.8.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ...
Vyvěšeno: 31.8.2010
Vyhlášení veřejné zakázky s označením „Revitalizace potoka, příkop P4, zatravněná polní cesta C 21“.
Vyvěšeno: 8.9.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno: 30.9.2010
Oznámení o pojednání Zadání změny č. 3 územního plánu obce Skřípov 
Vyvěšeno: 13.8.2010
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu...
Vyvěšeno: 25.8.2010
Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí (výstavba větrného parku...)
Vyvěšeno: 25.8.2010
Oznámení Základní školy a gymnázia Konice o začátku školního roku 2010/2011
Vyvěšeno: 25.8.2010
Rozhodnutí o umístění stavby „dřevěné oplocení“ na pozemku st. p. 97/1 ...
Vyvěšeno: 29.8.2010
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 1.9.2010
Dražební vyhláška...
Vyvěšeno: 5.9.2010
Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel
Vyvěšeno: 15.9.2010
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 ...
Vyvěšeno: 11.10.2010
Usnesení o nekonání dražby
Vyvěšeno: 6.10.2010
Oznámení firmy EON
Vyvěšeno: 11.10.2010
Oznámení o změně termínu konání ústního veřejného jednání ...
Vyvěšeno: 27.10.2010
Upozornění firmy EON vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) ...
Vyvěšeno: 27.10.2010
Oznámení o výsledku voleb do obecního zastupitelstva Šubířova
Vyvěšeno: 16.10.2010
Oznámení o konání ustavujícího zasedání ZO
Vyvěšeno: 29.10.2010
Informujeme občany, že v budově OÚ Šubířov je možno nahlížet v době úředních hodin do dokumentace vlivů záměru "Chornice - zahloubení lomu a jeho rozšíření.
Vyvěšeno: 10.12.2010
Informace o posuzování vlivů na životní prostředí záměru rozšíření a zahloubení lomu Chornice
Vyvěšeno: 10.12.2010
Upozornění Hasičského záchranného sboru
Vyvěšeno: 15.12.2010
Oznámení Finančního úřadu v Konici ...
Vyvěšeno: 22.12.2010
Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva obce Šubířov
Vyvěšeno: 22.12.2010
Záměr na pronájem sociálních bytů v budově č. p. 35 Šubířov 
Vyvěšeno: 12.12.2010
Informace FÚ o placení daně z nemovitosti v roce 2011. 
Vyvěšeno: 6.1. 2011
Informace o provozování vodovodu Šubířov. 
Vyvěšeno: 11.1. 2011
Oznámení o projednání zadání změny č. 1 územního plánu Kladek  
Vyvěšeno: 11.1. 2011
Zveřejnění návrhu koncepce MŽP  
Vyvěšeno: 13.1. 2011
Návrh rozpočtu Mikroregionu Konicko na rok 2011 
Vyvěšeno: 4.2. 2011
Návrh rozpočtu obce Šubířov na rok 2011 
Vyvěšeno: 18.2. 2011
Oznámení pozemkového úřadu ČR 
Vyvěšeno: 2.3. 2011
Návrh rozpočtu DSO Drahansko a okolí na rok 2011 
Vyvěšeno: 2.3. 2011
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje JK 
Vyvěšeno: 2.3. 2011